Kontakt

Kontaktné údaje

Zoznam obchodov siete RETROGÉRIA a konkrétne kontaktné údaje na prevádzky nájdete tu.

Internetový obchod www.retrogeria.sk prevádzkuje spoločnosť

Drogéria u Kovára s.r.o.
sídlo: Kuklovská 2 , 841 04 Bratislava
IČO: 45 641 242, DIČ: 2023076110, IČ DPH: SK2023076110

Čísla účtov:
VÚB: 2778895756 / 0200, Tatrabanka: 2923891840 / 1100

Spoločnosť Drogéria u Kovára s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddieli Sro, vo vložke číslo 66205/B

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

kontakt: 0902 282 283, obchod@retrogeria.sk