IONICKISS revolučná ionizačná zubná kefka

Ako funguje ionizačná zubná kefka?

Pred čistením

V prírode má všetko polaritu na báze iontov. Zubný povlak sa pomocou kladne nabitých iontov (+) drží na zuboch s opačnou polaritou (-)pomocou iontovej väzby.

Počas čistenia

Ionizačná zubná kefka IONICKISS

generuje záporné ionty a vďaka vytvorenému uzatvorenému okruhu narušuje iontovú väzbu medzi povrchom zubu a povlakom.

Tým efektívnejšie čistí povrch zubov.

IONICKISS popis zubnej kefky

1. ŠTETINKY

• IONICKISS zubné kefky sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov.

2. IONICKISS výmenné zubné hlavice

  • Zabezpečia dlhú a ekonomickú životnosť kefky.
  • Po 2-3 mesiacoch používania je možné hlavicu vymeniť za novú a kefka jepripravená opäť k použitiu.3. IONIPAD (kovový prstenec)

• Je miesto, kde sa musí človek dotýkať pri čistení zubov vlhkou rukou/prstom, aby došlo ku generovaniu iontov, které rušia iontovú väzbu.

4. TLAČÍTKO NA TESTOVANIE BATÉRIE

  • Stačí stlačiť jeden až dvakrát týždenne. Batéria vydrží minimálne rok pri bežnom používani.
  • Pokiaľ svieti LED svetlo, batéria funguje a ionizácia prebieha.
  • Pokiaľ svetlo nesvieti, je nutné zubnú kefku vymeniť.

IONICKISS ORIGINAL

  • Klinické štúdie dokazujú,žezubnákefkaIONICKISSodstraňujeažo48%viacejpovlakuakobežná manuálna zubná kefka.
  • ZubnékefkyIONICKISSprichádzajúsvýmennýmihlavicamirôznychtypovatvrdostí,čonieleže uspokojí preferencie každého spotrebiteľa, ale znamená to taktiež finančnú úsporu, pretože nie je potrebné meniť celú zubnú kefku ale len jej hlavicu.